• Thành Lập Văn Phòng Đại Diện – giayphepdautu.com.vn

  Thành Lập Văn Phòng Đại Diện

  Untitled4

  Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp (Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh trừ trường hợp được ủy quyền).

  Có 2 loại hình dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại LEGAL ANT:

  • Thành lập văn phòng đại diện công ty mẹ tại Hà Nội.
  • Thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác.

  1. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty mẹ tại Hà Nội gồm:

  – Thông báo thành lập chi nhánh.

  – Quyết định thành lập chi nhánh.

  – Biên Bản hợp HĐTV/HĐQT

  – Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu.

  – Bản sao CMND hoặc hộ chiếu có chứng thực sao y tại UBND phường/xã của người đứng đầu chi nhánh.

  – Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty mẹ.

  2. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Công ty mẹ tại tỉnh thành phố khác.

  – Thông tin công ty cần thiết trước khi thành lập văn phòng – chi nhánh đại diện tại tỉnh thành phố khác.

  – Thông báo thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh/thành phố khác.

  – Quyết định thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh thành phố khác (Quyết định của Chủ tịch công ty/ Chủ tịch Hội đồng thành viên/ icon-star Chủ tịch hội đồng quản trị.

  – Biên Bản hợp HĐTV/HĐQT.

  – Thông tin về trụ sở, người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện tại tỉnh thành phố khác.

  – Giấy tờ sao y công chứng hợp lệ liên quan:

  – Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiều của người đứng đầu văn phòng đại diện.

  – Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty mẹ.

  – Bản sao Chứng chỉ hành nghề.

  3. Thời gian thực hiện dịch vụ thành lập văn phòng đại diện:

  – Giấy phép: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

  – Dấu tròn: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

  4. Lệ phí dịch vụ thành lập văn phòng đại diện: vui lòng liên hệ

   

  • Văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân hay không?
  • Văn phòng đại diện có mã số thuế không? Văn phòng đại diện có phải nộp báo cáo cho cơ quan thuế không?

  Văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân hay không?

  Văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân hay không?

  – Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của pháp nhân và được thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các lợi ích đó…

  – Văn phòng đại diện, chi nhánh không phải là pháp nhân. Người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.

  – Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do văn phòng đại diện, chi nhánh xác lập, thực hiện.”

  Văn phòng đại diện có mã số thuế không? Văn phòng đại diện có phải nộp báo cáo cho cơ quan thuế không?

  Văn phòng đại diện (VPĐD) bắt buộc phải có mã số thuế nhưng không phải nộp báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp và thực hiện các nghĩa vụ về sổ sách kế toán theo luật định. Bên cạnh đó, VPĐD phải mở sổ và theo dõi sổ ngân hàng và sổ quỹ tiền mặt để chứng minh mục đích sử dụng các khoản tiền từ công ty mẹ ở nước ngoài chuyển về Việt Nam. VPĐD phải thực hiện nghĩa vụ khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu khi các khoản chi trả lương, thưởng và phí dịch vụ cho đối tượng chịu thuế được thực hiện. Thêm nữa, VPĐD có thể vẫn thực hiện việc lập báo cáo tài chính nội bộ khi công ty mẹ yêu cầu.

  Mọi doanh nghiệp khi thành lập Văn phòng đại diện phải đăng ký và được Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp Giấy chứng nhận thành lập thì mới có tư cách pháp lý.

  Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do LEGAL ANT thực hiện.

  Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

  Công ty Tư vấn LEGAL ANT
  V/p: Tầng 2 (phòng 201), số 173 Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
  04. 6262. 6221
  Hotline:
  0902 183 755
  0932 357009
  0904 919 482
  Email: info@legalviet.com
  Website: http://www.legalviet.com