• Hỏi đáp: Điều kiện thành lập công ty tnhh

  Hỏi đáp: Điều kiện thành lập công ty tnhh

  Thành lập công ty tnhh không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Legal ANT và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ đăng ký kinh doanh, chắc chắn chúng tôi sẽ làm hài lòng khách hàng… Chúng tôi sẽ tư vấn điều kiện thành lập công ty tnhh cho bạn hiểu rõ trước khi thành lập công ty.

  Xem thêm: Hợp pháp hóa lãnh sự

  Điều kiện thành lập công ty tnhh

  1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý công ty tnhh tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp một và trường hợp đặc biệt.

  Hỏi đáp: Điều kiện thành lập công ty tnhh

  2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý công ty tnhh tại Việt Nam:

  • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập công ty tnhh kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  • Cán bộ hoặc công chức nhà nước theo quy định của pháp luật;
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan và đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
  • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các công ty tnhh 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ một số người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý số vốn góp của nhà nước tại công ty tnhh khác;
  • Người chưa thành niên hoặc người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  • Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc là đang bị toà án cấm hành nghề kinh doanh;
  • Các trường hợp theo quy định của pháp luật về phá sản.

  Công ty tnhh có hai loại hình

  • Công ty tnhh hai thành viên trở lên: Là loại hình công ty tnhh mà thành viên công ty có từ hai người trở lên, số lượng thành viên không quá năm mươi.
  • Công ty tnhh một thành viên: Là loại hình công ty tnhh do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

  Để biết rõ chi tiết về điều kiện thành lập công ty tnhh, hãy liên hệ trực tiếp cho luật sư của Legal ANT để nhận dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và nhanh chóng.

  Xem thêm: Lý lịch tư pháp