• Điều kiện thành lập công ty về dịch vụ kế toán, kiểm toán

  Điều kiện thành lập công ty về dịch vụ kế toán, kiểm toán là nội dung Thương nhân nước ngoài quan tâm khi có nhu cầu thành lập công về dịch vụ kế toán, kiểm toán tại Việt Nam.

  Điều kiện thành lập công ty về dịch vụ kế toán, kiểm toán như sau:

  Điều kiện thành lập công ty về dịch vụ kế toán:

  Hình thức doanh nghiệp

  Doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau:

  • Doanh nghiệp góp vốn với doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam để thành lập công ty về dịch vụ kế toán
  • Thành lập chi nhánh kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài
  • Cung cấp dịch vụ qua biên giới theo quy định của chính phủ

  Tỷ lệ sở hữu

  • Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty TNHH dịch vụ kế toán 2 thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng tỷ lệ góp vốn không quá 35% vốn điều lệ của công ty TNHH dịch vụ kế toán 2 thành viên trở lên
  • Công TNHH dịch vụ kế toán phải có ít nhất 2 thành viên góp vốn là kế toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của của kế toán hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty.

  Phạm vi hoạt động

  • Làm kế toán
  • Làm kế toán trưởng
  • Lập báo cáo tài chính
  • Tư vấn kế toán
  • Các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của luật pháp.

  Điều kiện thành lập công ty về dịch vụ kiểm toán

  Hình thức đầu tư

  Doanh nghiệp nước ngoài thực hiện hoạt động kiểm toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

  • Góp vốn với các doanh nghiệp kiểm toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam
  • Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài
  • Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới theo quy định của chính phủ

  Tỷ lệ sở hữu

  • Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty TNHH dịch vụ kiểm toán 2 thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng tỷ lệ góp vốn không quá 35% vốn điều lệ của công ty TNHH dịch vụ kiểm toán 2 thành viên trở lên
  • Công TNHH dịch vụ kiểm toán phải có ít nhất 2 thành viên góp vốn là kế toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của của kiểm toán hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty.

  Phạm vi hoạt động

  • Dịch vụ kiểm toán, gồm : kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác.
  • Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ đảm bảo khác.
  • Dịch vụ khác: Dịch vụ tư vấn kinh tế, tài chính, thuế, tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp, tổ chức. Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật kế toán, thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh; Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán: Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế theo quy định pháp luật.

  Trên đây là một số thông tin cơ bản về điều kiện thành lập công ty Dịch vụ kế toán, kiểm toán. Trong trường hợp quý vị có nhu cầu thành lập công ty về dịch vụ kế toán, kiểm toán có vốn đầu tư nước ngoài. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm 093 235 7009

  Legal ANT chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Chi tiết thủ tục thành lập công ty nước ngoài khách hàng xem tại https://giayphepdautu.com.vn/category/giay-phep-dau-tu-tai-hn/tu-van/