workpermit

Giấy phép lao động uy tín tại Hà Nội

Giấy phép lao động uy tín tại Hà Nội

Dịch vụ giấy phép lao động cho người nước ngoài Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 3 tháng phải xin giấy phép lao động. Thủ tục xin giấy phép lao động

Read More »
Xin giấy phép lao động, thẻ tạm trú

Xin giấy phép lao động, thẻ tạm trú

Xin giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài 1. Giấy phép lao động cho người nước ngoài Giấy phép lao động là một loại giấy tờ do cơ quan có

Read More »