visa làm việc 1 năm

Visa làm việc một năm giá rẻ

Visa làm việc một năm giá rẻ

Người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có thể được cấp visa lao động, visa Lao động ký hiệu là “LĐ”. Thời hạn tối đa của visa lao động là 1 năm.

Read More »