làm giấy phép lao động

Làm giấy phép lao động

Làm giấy phép lao động

Theo quy định của pháp luật thì người nước ngoài muốn lao động ở Việt Nam phải có giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài phải có trách

Read More »