khac dau hoan cong

Khắc dấu hoàn công chuyên nghiệp

Khắc dấu hoàn công chuyên nghiệp

Khắc dấu hoàn công chuyên nghiệp   Dấu dùng để đóng bản vẽ hoàn công, có 2 loại: 1. Dấu chấm mực ngoài, mặt dấu bằng cao su, cán dấu bằng gỗ, kích thước

Read More »