gia hạn giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động xin cấp thẻ tạm trú

Gia hạn giấy phép lao động xin cấp thẻ tạm trú

Người nước ngoài đang lao động, làm việc dài hạn tại Việt Nam có thể xin cấp thẻ tạm trú. Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là có giấy phép

Read More »
Làm giấy phép lao động

Làm giấy phép lao động

Theo quy định của pháp luật thì người nước ngoài muốn lao động ở Việt Nam phải có giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài phải có trách

Read More »