Giấy phép đầu tư tại Hà Nội

Đổi Tên Công Ty

Đổi Tên Công Ty

Đổi Tên Công Ty Thay đổi tên công ty – đây là nhu cầu khá phổ biến của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các doanh nghiệp đang trong giai đoạn hình thành

Đọc tiếp »
Thay Đổi Đại Diện Pháp Luật

Thay Đổi Đại Diện Pháp Luật

Thay Đổi Đại Diện Pháp Luật Người đại diện pháp luật giống như thuyền trưởng của một con tàu, rất quan trọng.Người đại diện theo pháp luật của công ty là người đại diện

Đọc tiếp »
Thay Đổi Trụ Sở

Thay Đổi Trụ Sở

Thay Đổi Trụ Sở Thực tế hiện nay việc các doanh nghiệp đi thuê trụ sở thường không ổn định (trụ sở thường thuê tại nhà của các cá nhân) do vậy dẫn đến

Đọc tiếp »
Thay Đổi Thành Viên Cổ Đông

Thay Đổi Thành Viên Cổ Đông

Thay Đổi Thành Viên Cổ Đông Cổ đông là những nhà đầu tư vì vậy trong quá trình hoạt động của công ty cổ phần sẽ có những nhà đầu tư rút vốn và

Đọc tiếp »
Tăng Giảm Vốn Điều Lệ – giayphepdautu.com

Tăng Giảm Vốn Điều Lệ – giayphepdautu.com

Tăng Giảm Vốn Điều Lệ – giayphepdautu.com   Tư vấn các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ. Tư vấn các chương thức tăng, giảm vốn điều lệ. Tư vấn trách nhiệm pháp lý

Đọc tiếp »
Bổ Sung Ngành Nghề

Bổ Sung Ngành Nghề

Bổ Sung Ngành Nghề   Thay đổi ngành nghề kinh doanh sau khi thành lập công ty là nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh nhằm thu

Đọc tiếp »
Bán Doanh Nghiệp Tư Nhân – giayphepdautu.com.vn

Bán Doanh Nghiệp Tư Nhân – giayphepdautu.com.vn

Bán Doanh Nghiệp Tư Nhân Trong giai đoạn đầy biến động hiện nay, bạn muốn thu hồi vốn kinh doanh, bạn muốn đầu tư vốn vào lĩnh vực khác…Bạn muốn bán Doanh nghiệp tư

Đọc tiếp »
Thành Lập Văn Phòng Đại Diện – giayphepdautu.com.vn

Thành Lập Văn Phòng Đại Diện – giayphepdautu.com.vn

Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực

Đọc tiếp »
Điều Chỉnh Dự Án Đầu Tư – giayphepdautu.com.vn

Điều Chỉnh Dự Án Đầu Tư – giayphepdautu.com.vn

Điều Chỉnh Dự Án Đầu Tư Theo quy định của Pháp luật Việt Nam Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được thành lập công ty, khi điều chỉnh dự

Đọc tiếp »
Thành Lập Chi Nhánh – giayphepdautu.com.vn

Thành Lập Chi Nhánh – giayphepdautu.com.vn

Thành Lập Chi Nhánh – giayphepdautu.com.vn Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức

Đọc tiếp »