Đăng Ký Bảo Hộ Quyền Tác Giả như thế nào

Đăng Ký Bảo Hộ Quyền Tác Giả như thế nào

Trong thời đại hội nhập kinh tế toàn cầu song song với đó là sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế hiện đại thì các sản phẩm trí tuệ lại ngày càng được coi trọng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là không phải ai cũng hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ bản quyền đối với sản phẩm trí tuệ của mình, hậu quả là khi có hiện tượng làm giả, làm nhái, đánh cắp ý tưởng thì chính quyền lợi của tác giả lại không được bảo vệ

Đăng Ký Bảo Hộ Quyền Tác Giả

Vì sao phải đăng ký bảo hộ quyền tác giả?

Đăng ký bản quyền tác giả hay còn gọi là bảo hộ quyền tác giả. Nghĩa là sẽ đảm bảo cho người sáng tạo ra sản phẩm chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm: như ăn trộm, sao chép, lạm dụng tác phẩm đó. Để tạo ra một tác phẩm có giá trị và sáng tạo, đòi hỏi sự lao động trí óc, trí tuệ, thời gian và tài chính. Việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả là sự chứng nhận cho sự sáng tạo của con người, bằng việc trao cho tác giả các phần thưởng xứng đáng, động viên tinh thần làm việc cho người sáng tạo.

Điều kiện bảo hộ quyền tác giả là gì?

 • Ý tưởng về một tác phẩm phải được cụ thể hóa trên một loại vật chất nhất định.
 • Tác phẩm phải có tính nguyên gốc (tác phẩm phải do chính tác giả, trực tiếp tác giả sáng tạo, không sao chép, bắt chước tác phẩm khác)

Các đối tượng nào được bảo hộ quyền tác giả?

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác.
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác.
 • Tác phẩm báo chí.
 • Tác phẩm âm nhạc.
 • Tác phẩm sân khấu.
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh).
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng.
 • Tác phẩm nhiếp ảnh.
 • Tác phẩm kiến trúc.
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian.
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Hồ sơ bảo hộ quyền tác giả gồm những gì?

 • 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký, tác phẩm đã được công bố hay chưa, thời gian công bố.
 • 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/ các đồng tác giả.
 • Tên đầy đủ, bút danh(nếu có), địa chỉ, số điện thoại, số fax của tác giả/ các đồng tác giả.
 • Giấy ủy quyền của tác giả/ các đồng tác giả (theo mẫu).
 • Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai(theo mẫu).

Quý khách còn bất cứ thắc mắc gì về bảo hộ quyền tác giả vui lòng liên hệ để chuyên viên tư vấn!