Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần cần những tài liệu gì?

Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần cần những tài liệu gì?

Khi bắt đầu khởi nghiệp, các chủ doanh nghiệp thường đau đầu để lựa chọn loại hình doanh nghiệp để phù hợp với định hướng phát triển của công ty sau này. bất cứ một loại hình công ty nào cũng có những ưu điểm, nhược điểm của riêng nó. Nhưng so sánh ở nước ta hiện nay thì loại hình công ty cổ phần có nhiều lợi thế hơn hẳn. Câu hỏi đặt ra việc thành lập công ty cổ phần có phức tạp hay không?

Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;

3. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách cổ đông sáng lập phải có:

  • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp cổ đông sáng lập là cá nhân;
  • Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân;

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với công ty kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần không quá phức tạp nhưng trong quá trình nộp hồ sơ nếu không có kinh nghiệm và am hiểu luật bạn có thể gặp rất nhiều khó khăn và mất thời gian đi lại. Dịch vụ thành lập công ty cổ phần trọn gói của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết tất cả vướng mắc và không tốn thời gian đi lại.

Quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ để chuyên viên được tư vấn!