Xin visa dài hạn nhập cảnh Nội Bài

Xin visa dài hạn nhập cảnh Nội Bài

Xin visa dài hạn nhập cảnh Nội Bài cho người nước ngoài

Visa dài hạn cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thời hạn từ 3 tháng đến tối đa là 1 năm. Xin cấp visa dài hạn có thể lấy tại Đại Sứ Quán hoặc tại cửa khẩu sân bay khi khách nhập cảnh. Quý khách nhập cảnh Nội Bài mà muốn dán visa thì điều kiện phải có công văn nhập cảnh của cơ quan xuất nhập cảnh cấp.

Hồ sơ xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài do công ty Việt Nam bảo lãnh

  • Hồ sơ pháp lý của công ty
  • Giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động của người nước ngoài
  • Văn bản thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh theo mẫu

Thời gian làm thủ tục xin cấp công văn nhập cảnh

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với các trường hợp quyđịnh tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 18 của Luật số 47/2014/QH2013; trong thời hạn 12 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với các trường hợp quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật số 47/2014/QH2013.

Thủ tục dán visa nhập cảnh Nội Bài

  1. Xuất trình hộ chiếu;
  2. Xuất trình công văn nhập cảnh (Có thể dùng bản photo hay ảnh chụp)
  3. Điền vào form mẫu theo hướng dẫn
  4. Nộp lệ phí visa theo quy định (Tiền thanh toán là tiền Việt Nam hoặc USD)

Việc xin công văn nhập cảnh để xin visa dài hạn có thể gặp khó khăn nếu bạn không có kinh nghiệm và không am hiểu luật. Liên hệ với Legal ANT để sử dụng dịch vụ xin công văn nhập cảnh, xin visa dài hạn nhập cảnh Nội bài một cách nhanh chóng và chính xác nhất.