Thay Đổi Trụ Sở

Thay Đổi Trụ Sở

Thay Đổi Trụ Sở

Untitled

Thực tế hiện nay việc các doanh nghiệp đi thuê trụ sở thường không ổn định (trụ sở thường thuê tại nhà của các cá nhân) do vậy dẫn đến các doanh nghiệp thường xuyên phải thay đổi trụ sở chính ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục thay đổi trụ sở công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Việt Luật đưa ra quá trình thực hiện công việc và hồ sơ chuẩn bị như sau:

1. Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty gồm có:

icon-star Thông báo thay đổi trụ sở ( theo mẫu).

icon-star Quyết định về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của:

icon-star Hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên).

icon-star Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên).

icon-star Đại hội đồng cổ đông ( đối với công ty cổ phần).

icon-star Các thành viên hợp danh ( đối với công ty hợp danh).

icon-star Biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của:

icon-star Hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên).

icon-star Đại hội đồng cổ đông ( đối với công ty cổ phần).

icon-star Các thành viên hợp danh ( đối với công ty hợp danh).

Lưu ý: Các Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.

Bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

2. Tiến trình công việc thay đổi trụ sở Công ty của LEGALVIET ANT như sau:

icon-star LEGAL ANT sẽ thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty theo ủy quyền của khách hàng, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

icon-star Tư vấn điều kiện đối với trụ sở công ty trong một số trường hợp đặc biệt, tiến hành soạn thảo hồ sơ thay đổi trụ sở công ty.

icon-star Cử nhân viên thay mặt quý khách nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội

icon-star Cử nhân viên thay mặt nhận Giấy phép tại địa chỉ trên.

icon-star Nếu thay đổi địa chỉ khác quận thì quý khách phải đăng ký đổi dấu:

  • Cử nhân viên thay mặt quý khách đăng ký khắc dấu tại Công An Hà Nội
  • Cử nhân viên thay mặt nhận dấu tại Công An Hà Nội

3. Lệ phí dịch vụ thay đổi trụ sở Công ty : vui lòng liên hệ

 

icon-star Thời gian:

Giấy phép: 05 ngày làm việc.

Dấu tròn: 02 ngày làm việc.

 

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do LEGAL ANT thực hiện.

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Tư vấn LEGAL ANT
V/p: Tầng 2 (phòng 201), số 173 Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
04. 6262. 6221
Hotline:
0902 183 755
0932 357009
0904 919 482
Email: info@legalviet.com
Website: http://www.legalviet.com