Thay Đổi Thành Viên Cổ Đông

Thay Đổi Thành Viên Cổ Đông

Thay Đổi Thành Viên Cổ Đông

Untitled

Cổ đông là những nhà đầu tư vì vậy trong quá trình hoạt động của công ty cổ phần sẽ có những nhà đầu tư rút vốn và những nhà đầu tư góp vốn vào công ty. Thay đổi cổ đông thông qua hình thức như sau: (i) Tiếp nhận thêm cổ đông mới thông qua việc chào bán cổ phần, (ii) thay đổi cổ đông do chuyển nhượng phần cổ phần, (iii) thay đổi cổ đông thừa kế phần cổ phần, (iv) thay đổi cổ đông do tặng cho cổ phần, (v) thay đổi cổ đông do cổ đông không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Khoản 3 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp.

1. Thủ tục thay đổi thành viên cổ đông gồm:

icon-star Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập.

icon-star Quyết định hoặc nghị quyết của đại hội đồng cổ đông công ty.

icon-star Bản sao hợp lệ biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty.

icon-star Danh sách cổ đông sáng lập.

icon-star Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân cổ đông mới là cá nhân hoặc các văn bản xác định tư cách pháp nhân và quyết định uỷ quyền đại diện phần vốn góp và chứng thực cá nhân người đại diện phần vốn góp của cổ đông mới là pháp nhân.

icon-star Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

2. Tiến trình công việc của LEGALVIET ANT để hoàn tất các thủ tục Thay đổi thành viên/cổ đông cho khách hàng :

icon-star Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, LEGALVIET ANT sẽ tiến hành soạn hồ sơ Thay đổi thành viên/cổ đôngcông ty cho khách hàng.

icon-star Đại diện lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư nộp hồ sơ Thay đổi thành viên/cổ đông cho khách hàng.

icon-star Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.

icon-star Nhận giấy Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cho khách hàng.

3. Lệ phí dịch vụ thay đổi thành viên/cổ đông Công ty: vui lòng liên hệ

Thời gian: 05 ngày làm việc.

 

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do LEGAL ANT thực hiện.

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Tư vấn LEGAL ANT
V/p: Tầng 2 (phòng 201), số 173 Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
04. 6262. 6221
Hotline:
0902 183 755
0932 357009
0904 919 482
Email: info@legalviet.com
Website: http://www.legalviet.com