Thành lập công ty Doanh Nghiệp Tư Nhân – giayphepdautu.com.vn

Thành lập công ty Doanh Nghiệp Tư Nhân – giayphepdautu.com.vn

Thành lập công ty Doanh Nghiệp Tư Nhân

Untitled5

Việc thực hiện các quy trình thành lập doanh nghiệp cần được làm đúng theo các yêu cầu nhất thiết của cơ quan có thẩm quyền có như vậy thì mới được xem là hợp lệ và được xử lý. Hiện nay, doanh nghiệp tư nhân đang từng bước đi lên, nhu cầu thành lập doanh nghiệp tư nhân của quý doanh nghiệp ngày càng nhiều. Tuy có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn đặc biệt là quy trình về trình tự thủ tục làm thế nào để có giá trị pháp lý.

Bạn vẫn chưa hiểu rõ về các quy định trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý và bạn đang đau đầu khi phải tìm hiểu thông tin ở khắp mọi nơi có thể.Nắm bắt được nhu cầu này Công ty LEGALVIET ANT chúng tôi với mục tiêu “sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi” sẽ mang đến cho quý doanh nghiệp sự an tâm và hài lòng.

Thủ tục thành lập Doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

 • Giấy đề nghị Đăng ký kinh doanh do Đại diện Pháp luật Doanh nghiệp ký.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ Doanh nghiệp.
 • Giấy xác nhận vốn pháp định.
 • Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định thì nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 • Doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của người có chứng chỉ hành nghề của chủ Doanh nghiệp hoặc cá nhân.
 • Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.
 • Giấy tờ tài liệu cần chuẩn bị: Bản sao CMND hoặc hộ chiếu có chứng thực sao y tại UBND phường/xã.

1. Lệ phí thành lập doanh nghiệp tư nhân: liên hệ

2. Thời gian:

 • Giấy phép: 05 ngày làm việc.
 • Dấu tròn: 02 ngày làm việc.
 • Doanh nghiệp tư nhân là gì?
 • Tư vấn trước khi thành lập doanh nghiệp tư nhân?
 • Quy định trong Doanh nghiệp tư nhân như thế nào?
 • Doanh nghiệp tư nhân khác với công ty hợp danh như thế nào?
 • Doanh nghiệp tư nhân khác với Công ty TNHH một thành viên như thế nào?

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân.

– Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Do là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

Tư vấn trước khi thành lập doanh nghiệp tư nhân?

 • Lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của công ty.
 • Phương thức hoạt động và điều hành của công ty.
 • Các mối quan hệ giữa các chức danh quản lý (giữa Chủ công ty tư nhân và giám đốc trong trường hợp Chủ công ty tư nhân thuê giám đốc).
 • Quyền và nghĩa vụ của chủ công ty tư nhân.

Quy định trong Doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

– Điều 141. doanh nghiệp tư nhân

1. doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

– Điều 142. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp1. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

2. Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Điều 143. Quản lý doanh nghiệp

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tai hoặc Toà án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.

4. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Điều 144. Cho thuê doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải báo cáo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê.

– Điều 145. Bán doanh nghiệp1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Chậm nhất mười lăm ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua, chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải nêu rõ tên, trụ sở của doanh nghiệp; tên, địa chỉ của người mua; tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ; hợp đồng lao động và các hợp đồng khác đã ký mà chưa thực hiện xong và cách thức giải quyết các hợp đồng đó.

2. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thoả thuận khác.

3. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.

4. Người mua doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh lại theo quy định của Luật này.

Doanh nghiệp tư nhân khác với công ty hợp danh như thế nào?

– Đi từ định nghĩa:

Công ty tư nhân trong luật doanh nghiệp là do một cá nhân thành lập công ty, chịu trách nhiệm vô hạn về toàn bộ tài sản và trách nhiệm trong công ty của họ. Công ty tư nhân có uy tín thấp hơn trước đối tác so với các loại hình khác. Đầu tư vào công ty tư nhân mang nhiều rủi ro hơn.

Công ty hợp danh là công ty do ít nhất 2 thành viên hợp danh thành lập, chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản và trách nhiệm. Công ty hợp danh chịu trách nhiệm liên đới với nhau, các thành viên có cùng trách nhiệm với công ty. Uy tín của công ty hợp danh rất cao trước các đối tác.

– Trên thực tế:

Công ty hợp danh và công ty tư nhân đều phải để tên loại hình vào tên công ty. Vì thế sự phân biệt hoàn toàn rõ ràng.

Công ty tư nhân thì mọi thành phần kinh tế ta có thể bắt gặp nhưng còn công ty hợp danh thì hầu hết là công ty về luật.

Doanh nghiệp tư nhân khác với Công ty TNHH một thành viên như thế nào?

– Công ty tnhh 1 thành viên thường là của cá nhân và các tập đoàn thành lập ra, hoặc là công ty con của công ty mẹ tại nước ngoài.

– Công ty tnhh 1 thành viên khó vay vốn ngân hàng hơn là công ty tư nhân, vì công ty tư nhân chịu trách nhiệm cao hơn ( bằng toàn bộ tài sản của mình, bao gồm cả của vợ hoặc được thừa kế ).

Công ty tư nhân đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế hơn là tnhh 1 thành viên.

Tùy từng trường hợp có thể công ty tnhh 1 thành viên có lợi hơn hoặc công ty tư nhân có lợi hơn nên khó so sánh vai trò cũng như nên hay không nên, phải tùy từng trường hợp cụ thể.

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do LEGAN ANT thực hiện.

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Tư vấn LEGAL ANT
V/p: Tầng 2 (phòng 201), số 173 Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
04. 6262. 6221
Hotline:
0902 183 755
0932 357009
0904 919 482
Email: info@legalviet.com
Website: http://www.legalviet.com