Tăng Giảm Vốn Điều Lệ – giayphepdautu.com

Tăng Giảm Vốn Điều Lệ – giayphepdautu.com

Tăng Giảm Vốn Điều Lệ – giayphepdautu.com

 Untitled2
  • Tư vấn các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ.
  • Tư vấn các chương thức tăng, giảm vốn điều lệ.
  • Tư vấn trách nhiệm pháp lý của mỗi thành viên/cổ đông có liên quan.
  • Tư vấn trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật đối với việc tăng vốn.
  • Các nội dung khác có liên quan.

1. Hồ sơ tăng/giảm vốn điều lệ Công ty:

  • Thông báo tăng/giảm vốn điều lệ Công ty.
  • Quyết định tăng/giảm vốn điều lệ Công ty (Quyết định của Chủ tịch Công ty/ Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng Quản trị)
  • Biên bản họp về tăng/giảm vốn điều lệ Công ty (Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị).
  • Bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Các giấy tờ khác có liên quan.

2. Tiến trình công việc tăng/giảm vốn điều lệ Công ty của LEGALVIET ANT như sau:

Cử nhân viên thay mặt quý khách nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội
Cử nhân viên thay mặt nhận Giấy phép tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội tại địa chỉ trên.

3. Lệ phí & thời gian dịch vụ tăng/giảm vốn điều lệ Công ty : vui lòng liên hệ

Thời gian: 05 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do LEGAL ANT thực hiện.

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Tư vấn LEGAL ANT
V/p: Tầng 2 (phòng 201), số 173 Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
04. 6262. 6221
Hotline:
0902 183 755
0932 357009
0904 919 482
Email: info@legalviet.com
Website: http://www.legalviet.com