Miễn thị thực cho người nước ngoài

Miễn thị thực cho người nước ngoài
Xin miễn thị thực năm cho người nước ngoài có thân nhân là người Việt Nam.
Gia hạn visa cho người nhập cảnh bằng miễn thi thực.
liên hệ tư vần hồ sơ thủ tục dịch vụ visa thẻ tạm trú, tư vấn miễn thi thực tại  Hà Nội 0902 183 755